Spausdinti

Bendra dalis

S1.lt yra skelbimų talpinimo, saugojimo ir paieškos sistema, kurioje skelbimus galima patalpinti ir peržiūrėti bet kuriam vartotojui, besilaikančiam S1.lt naudojimo taisyklių. S1.lt veiklos vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar norintis peržiūrėti Skelbimą svetainėje. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su S1.lt veiklos taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis. Asmenys nesutinkantys bent su viena taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis S1.lt teikiamomis paslaugomis.

Naudojimo sąlygos
 

S1.lt skelbimų sistemoje (duomenų bazėje) galima patalpinti tik vieną skelbimą apie kiekvieną parduodamą objektą vienu metu. Registruoti naudotojai skelbimus gali atnaujinti (pakartotinai patalpinti). Vartotojams draudžiama skelbime pateikti tikrovės neatitinkančią, neetišką, ar Lietuvos Respublikos įstatymams prieštaraujančią informaciją. Skelbimai turi būti talpinami tik skelbimo turinį atitinkančiose teminėse srityse.

Draudžiama skelbimo tekstą rašyti didžiosiomis raidėmis ir talpinti jame beprasmes, pasikartojančių simbolių sekas, ar nuorodas i kitas svetaines. Skelbimas gali būti iliustruotas nuotraukomis, kuriose privalo būti pavaizduotas siūlomas pardavimui objektas/siūlomos paslaugos atliktų darbų pavyzdžiai.
Draudžiama parduodamo objekto fotografijų vietoje patalpinti grafinius vaizdų/raidžių/skaitmenų (pvz.; logotipas, ranka rašytas užrašas, telefono numeris, pavardes, dėmesį patraukiančius ar įžeidžius žodžiu).
Skelbimą patalpinęs vartotojas privalo turėti parduodamą objektą, t.y. draudžiama siūlyti objektą, kurį pirkėjas dar turi užsisakyti iš skelbimo patalpinusio vartotojo ar jo nurodyto asmens.

Pasikartojantys skelbimai, kurių autoriai bus įspėti, nuo įspėjimo laiko sistema naudotis galės ribotai, t.y. skelbimai trinami arba skelbimo tekstas papildomai redaguojamas (nurodant skelbimo tekste kad paslaugos tiekėjas nepatikimas)


Veiksmai pažeidus taisykles
 

S1.lt turi teisę ištrinti Skelbimus iš duomenų bazės, jei jie neatitinka taisyklėse numatytų reikalavimų. Taip pat turi teisę be įspėjimo uždrausti dalyviui, pažeidusiam taisykles, naudotis S1.lt teikiamomis paslaugomis (už paslaugas sumokėti pinigai nėra grąžinami jei vartotojas pažeidžia taisykles)

Atsakomybės apribojimas

S1.lt neatsako už nuostolius, kurie gali susidaryti dėl Skelbimuose rastos informacijos naudojimo. S1.lt neatsako už naudotojų skelbimuose publikuojamą informaciją bei jos tematiką. Administracija pasilieka teisę keisti šias taisykles.
S1.lt neatsako dėl galimo veiklos sutrikimo ar dėl nuostolių dalyviams ar tretiesiems asmenims, kilusius dėl techninių sunkumų ar kitokių įvykių, kuriu S1.lt negali nei kontroliuoti, nei įtakoti ir dėl kurių negali vykdyti S1.lt veiklos.

Duomenų vartojimas

Vartotojas pareiškia(sutinka), kad jis/ji pateikia savo duomenis S1.lt savo noru ir sutinka, kad jo/jos pateikti duomenys, būtu saugomi elektroniniu būdu S1.lt duomenų bazėje neribotą laiką. Vartotojas pateikia savo duomenis S1.lt tam, kad tretieji asmenys galėtų nevaržomai prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti.